Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредни професор за ужу научну област Рачунарске науке на Електротехничком факултету, кандидат др Владимир Вујовић

Прилог: Извјештај