Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavnika u akademsko zvanje vanredni profesor za užu naučnu oblast Računarske nauke na Elektrotehničkom fakultetu, kandidat dr Vladimir Vujović

Prilog: Izvještaj