Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Економско планирање и развој, кандидат Арсен Хршум

Прилог: Извјештај