Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистента, ужа научна област Рачунарске науке, кандидат Марко Маловић