Izvještaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje asistenta, uža naučna oblast Računarske nauke, kandidat Marko Malović