Универзитет у Источном Сарајеву постао члан „UniAdrion“ мреже универзитета

Универзитет у Источном Сарајеву је на Генералној скупштини „UniAdrion“ мреже универзитета, одржаној 25.05.2021. године преко Zoom платформе, постао чланица ове важне асоцијације која подстиче научно-академску сарадњу кроз реализацију наставних и истраживачких иницијатива попут курсева, постдипломских диплома, љетних школа и заједничких истраживачких пројеката.

На сједници Генералне скупштине разматрани су финансијски извјештаји за претходну годину, измјене Статута, пријем нових чланица, именован је нови предсједавајући мреже за наредну годину и предочене сарадње са другим асоцијацијама, као и тренутне и будуће пројектне активности.

У име Универзитета у Источном Сарајеву на Генералној скупштини је по овлашћењу ректора присуствовла проректор за науку, истраживање и развој проф. др Јелена Крунић.

„UniAdrion“ мрежа окупља универзитете и истраживачке центре из Јадранско-јонског региона, односно Италије, Грчке, Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније и Албаније.  Циљ мреже јесте јачање међународне сарадње и подстицање развоја културе, науке, образовања и истраживања између земаља Јадранско-јонске регије.

Сарадња је усмјерена на различите теме које су у складу са стратегијом Европске уније за Јадранско-јонску регију (EUSAIR): плави раст, повезивање регије, квалитет животне средине, одрживи туризам, истраживање и развој, развој малих и средњих предузећа и изградња капацитета.