Одржана 44. сједница Управног одбора

На 44. сједници Управног одбора, одржаној 5. маја 2021. године у просторијама Ректората, дата је сагласност ректору Универзитета за склапање уговора о куповини стамбено пословног објекта и земљишта, за потребе изградње зграде Ректората и Музичке академије.

Чланови Управног одбора донијели су Одлуку о давању сагласности ректору Универзитета за располагање финансијским средствима за плаћање годишње претплате приступа Универзитета у Источном Сарајеву научно-истраживачкој бази података „EBSCO – Academic Search Ultimate“

Проректор за људске и материјалне ресурсе информисао је чланове Управног одобра о изради Финансијског плана за период 2022.-2024. година.

Разматрни су је захтјeви за измјене и допуне финансијских планова и Плановаа јавних набавки за 2021. годину.

Усвојен је Приједлог Правилника о процедурама за отворени приступ истраживачкој инфраструктури на Универзитету у Источном Сарајеву.

Чланови Управног одбора разматрали су и друга текућа питања.