Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Политичка теорија, др Данијела Лакић

Прилог: Извјештај