Јавни позив за достављање понуда за „Набавку услуга кетеринга – Дан факултета“ за потребе Машинског факултета