Javni poziv za dostavljanje ponuda za „Nabavku usluga keteringa – Dan fakulteta“ za potrebe Mašinskog fakulteta