Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање редовног или ванредног професора на ужу научну област Електроника и електронски системи, кандидат др Миломир Шоја