Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavnika u zvanje redovnog ili vanrednog profesora na užu naučnu oblast Elektronika i elektronski sistemi, kandidat dr Milomir Šoja

 Prilog: Izvještaj