Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка рачунарске опреме” за потребе Филозофског факултета Пале