Истраживачки рад из националног научно-истраживачког пројекта оцијењен као најбољи на међународној конференцији у Индији

Научно-истраживачки рад под називом „A new integrated Rough SWARA – MARCOS model for ranking short road sections in order to prioritize high risk sections“ је проглашен за најбољи рад у секцији Multidisciplinary & Optimization на интернационалној конференцији  Recent Trends in Engineering and Technology (RTET 2021)  у Индији, којa је одржана од 18. до 20. марта онлајн путем.

Рад је један од резултата националног научно-истраживачког пројекта „Утицај геометријских елемената двотрачних путева у моделима анализе саобраћајног ризика“ одобреног и суфинансираног од стране Министарства за научно-технолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике Српске.

Пројекат је настао као резултат сарадње двије катедре Саобраћајног факултета Универзитета у Источном Сарајеву: Катедре за транспортно инжењерство и Катедре за друмски саобраћај и транспорт, те Kатедре за технологије транспортно-логистичких система Департмана за саобраћај, Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Чланови пројектног тима са Универзитета у Источном Сарајеву су доц. др Жељко Стевић, проф. др Марко Суботић, мр Бојана Ристић и мр Сања Симић, док су учесници са Универзитета у Новом Саду проф. др Илија Танацков и проф. др Синиша Сремац.