Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента, ужа научна област Умјетност (стваралаштво – сви облици стваралаштва) група предмета – Вајарство, кандидат Бранко Милановић

Прилог: Извјештај