Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка горива“ за потребе Економског факултета Пале

Прилог: Одлука