Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке, кандидат Бојан Бјелица

Прилог: Извјештај