Извјештај комисије о пријављеном кандидату за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Биологија ћелије, Микробиологија, кандидат Александра Новаковић

Прилог: Извјештај