Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента за ужу научну/умјетничку област Умјетност, кандидат Јелена Тракиловић

Прилог: Извјештај