Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor u akademsko zvanje docenta za užu naučnu/umjetničku oblast Umjetnost, kandidat Jelena Trakilović

Prilog: Izvještaj