Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Политичка теорија, кандидат Филип Матић

Прилог: Извјештај