Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање асистента за ужу научну област Међународни односи и национална безбједност, кандидат Маја Бјековић

Прилог: Извјештај