Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације, кандидат Миодраг Петровић

Прилог: Извјештај