Потписан Споразум о сарадњи осам јавних универзитета

Током сједнице Ректорске конференције/збора Босне и Херцеговине, одржане 10. децембра 2020. године у Мостару, потписан је Споразум о међусобном разумијевању и сарадњи.

Ректори осам јавних универзитета у Босни и Херцеговини потписали су Споразум којим се предвиђа сарадња у образовном и научним областима који су заступљени на свим јавним високошколским установама.

Споразумом су договорене међусобне посјете, студијска путовања, те консултације наставника и научника ради међусобне размјене искустава у научно-наставном процесу. Овај Споразум предвиђа и сарадњу на научним скуповима, конференцијама, али и другим научним и стручним догађајима. Пописници су сагласни и да удруженим снагама раде на промовисању академских вриједности.

План је да се удруженим снагама ради и у провођењу реформи високог образовања, а у циљу испуњавања претпоставки за активним и пуноправним учешћем у јединственом европском простору високог образовања и европском истраживачком простору. Споразум предвиђа и мобилност наставника, сарадника, истраживача у оквиру свих циклуса студија, као у међусобну размјену научних информација и публикација.

Такође, овим документом се дефинише и утврђује  заједнички основ и јединствено дјеловање према институцијама од значаја за високо образовање како у БиХ, тако и у међународним токовима.

Током ове сједнице Ректорске конференције/збора, упућен је апел Савјету министара и Министарству цивилних послова БиХ да убрзају процедуре око избора и именовања новог менаџмента и Управног одбора Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета Босне и Херцеговине.

Ректори јавних високошколских установа разговарали су и о другим важним и актуелним темама везаним за високо образовање.

Фотографије преузете са веб странице Свеучилиште у Мостару