Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Опште студије књижевности, кандидат Весна Мићић

Прилог: Извјештај