Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање редовног професора за ужу научну област Kривично право и Кривично процесно право, кандидат Урош Пена

Прилог: Извјештај