Конкурс за избор у звање

Конкурс за избор сарадника у звање вишег асистента за ужу научну област Теорија државе и права, организациона јединица Правни факултет Пале

Прилог: Конкурс