Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовни професор, ужа научна област „Храна и пиће“, кандидат Јасна Мастиловић

Прилог: Извјештај