Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка материјала за чишћење“ за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Одлука