Оглас о продаји путничког возила путем јавне лицитације