Извјештај комисије за избор у звање professor emeritus – проф. др Мишо Кулић