Старт / Вијести - Академија ликовних умјетности / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредног професора – Јованка Станојевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у академско звање ванредног професора – Јованка Станојевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор/реизбор наставника у академско звање доцента/ванредног професора ужа научна област Умјетност (стваралаштво сви облици стваралаштва) – група предмета Сликарство

Прилог: Извјештај