Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor nastavnika u akademsko zvanje vanrednog profesora – Jovanka Stanojević

Izvještaj komisije o prijavlјenim kandidatima za izbor/reizbor nastavnika u akademsko zvanje docenta/vanrednog profesora uža naučna oblast Umjetnost (stvaralaštvosvi oblici stvaralaštva) – grupa predmeta Slikarstvo

Prilog: Izvještaj