Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Радославка Сударушић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Радославка Сударушић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Библиотекарство, Филозофски факултет

Прилог: Извјештај