Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор – Милан Милотић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Друга инжењерства и технологије.

Прилог: Извјшетај