Обавјештење

Обавјештавају се сви заинтерсовани да се у библиотеци Технолошког факултета Зворник, Универзитета у Источном Сарајеву налази Извјештај комисије  за избор наставника  у звање ванредног професора за ужу научну област: “Храна и пиће“ , ужа област образовања  Технологија конзервисања хране, воде и пића,  на Универзитету у Источном Сарајеву.

Прилог: Обавјештење