Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка уређаја за процјену убрзања приликом подизања оптерећења, прорачун силе и снаге“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта

Прилог: Образац