Одлука о поништењу поступка јавне набавке „Набавка услуге ревизије пројекта“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Одлука