Start / Sva Obavještenja / Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka usluge revizije projekta“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Odluka o poništenju postupka javne nabavke „Nabavka usluge revizije projekta“ za potrebe Univerziteta u Istočnom Sarajevu

Prilog: Оdluka