Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка дијагностичких уређања (калипер и антропометар)” за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка дијагностичких уређања (калипер и антропометар)” за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Прилог: Образац