Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку “Набавка уређања за процјену убрзања приликом подизања оптерећења, прорачун силе и снаге” за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Прилог: Одлука