Образац реализације уговора за јавну набавку “Набавка услуга осигурања –ЛОТ 1” за потребе Пoљопривредног факултета Источно Сарајево

Прилог: Образац