Конкурс за избор у звања (8. јул 2020. године)

Универзитет у Источном Сарајеву објављује конкурс за избор у наставничка и сарадничка звања на организационим јединицама:

  • Филозофски факултет Пале
  • Саобраћајни факултет Добој
  • Факултет физичког васпитања и спорта Пале
  • Технолошки факултет Зворник
  • Економски факултет Брчко
  • Педагошки факултет Бијељина

Поништава се Конкурс објављен у дневном листу „Глас Српске“ дана 02.10.2019. године у дијелу који се односи на избор сарадника у звање асистента за ужу научну област „Специфичне књижевности (германистика)“, на Филозофском факултету Пале Универзитета у Источном Сарајеву. 

Конкурс и поништење конкурса