Konkurs za izbor u zvanja (8. jul 2020. godine)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu objavlјuje konkurs za izbor u nastavnička i saradnička zvanja na organizacionim jedinicama:

• Filozofski fakultet Pale
• Saobraćajni fakultet Doboj
• Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale
• Tehnološki fakultet Zvornik
• Ekonomski fakultet Brčko
• Pedagoški fakultet Bijelјina

Poništava se Konkurs objavlјen u dnevnom listu „Glas Srpske“ dana 02.10.2019. godine u dijelu koji se odnosi na izbor saradnika u zvanje asistenta za užu naučnu oblast „Specifične književnosti (germanistika)“, na Filozofskom fakultetu Pale Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Коnkurs i poništenje konkursa