Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Образац реализације оквирног споразума за јавну набавку „Набавка услуга штампања“ за потребе Економског факултета Пале

Образац реализације оквирног споразума за јавну набавку „Набавка услуга штампања“ за потребе Економског факултета Пале

Прилог: Образац