Старт / Вијести - Факултет за производњу и менаџмент / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Биљана Ковачевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента – Биљана Ковачевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцента, ужа научна област Менаџмент.

Прилог: Извјештај