Јавна одбрана докторске дисертације мср Нине Говедар

Филозофски факултет Пале оглашава јавну одбрану докторске дисертације „Примјена савремених књижевнотеоријских приступа у настави књижевности на примјеру дјела Иве Андрића“ мср Нине Говедар

Одбрана ће се одржати дана  3. 7. 2020. године у 11,00 сати у просторијама Филозофског факултета Пале, ул. Алексе Шантића бр. 1.

Прилог: Обавјештење