Старт / Вијести - Музичка aкадемија / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Маја Ђого

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора – Маја Ђого

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора или доцента, ужа  научна/умјетничка област Умјетност (стваралаштво – сви  облици стваралаштва), за групу предмета Клавир –  обавезни предмет

Прилог: Извјештај