SCImago Institutions Rankings (SIR) уврстио Универзитет у Источном Сарајеву на свjетску ранг листу најбољих универзитета за 2020. годину

Према рангирању SCImago Institutions Rankings (SIR), Универзитет у Источном Сарајеву на другом је мјесту универзитета у Босни и Херецеговини. SIR је научно-евалуациони ресурс за процјену свјетских универзитета и истраживачких институција. Рангирање академских и научно-истраживачких институција врши се на основу три сета индикатора: истраживање (50%), иновације (30%) и друштвени утицај (интернетска видљивост) (20%).

Универзитет у Источном Сарајеву је у протеклом периоду, заједно са свим организационим јединицама, наставницима, сарадницима и студентима истраживачима, урадио много на међународној научној видљивости. У складу са Стратегијом развоја и Стратегијом интернационализације Универзитета наставиће се интензивно радити на подстицању научно-истраживачких активности.

Као извор података SIR користи SCOPUS, цитатну базу која припада издавачкој кући ELSEVIER.

Више информација на https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=BIH