SCImago Institutions Rankings (SIR) uvrstio Univerzitet u Istočnom Sarajevu na svjetsku rang listu najboljih univerziteta za 2020. godinu

Prema rangiranju SCImago Institutions Rankings (SIR), Univerzitet u Istočnom Sarajevu na drugom je mjestu univerziteta u Bosni i Herecegovini. SIR je naučno-evaluacioni resurs za procjenu svjetskih univerziteta i istraživačkih institucija. Rangiranje akademskih i naučno-istraživačkih institucija vrši se na osnovu tri seta indikatora: istraživanje (50%), inovacije (30%) i društveni uticaj (internetska vidljivost) (20%).

Univerzitet u Istočnom Sarajevu je u proteklom periodu zajedno sa svim organizacionim jedinicama, nastavnicima, saradnicima i studentima istraživačima uradio mnogo na međunarodnoj naučnoj vidljivosti. U skladu sa Strategijom razvoja i Strategijom internacionalizacije Univerziteta nastaviće se intenzivno raditi na podsticanju naučno-istraživačkih aktivnosti.

Kao izvor podataka SIR koristi SCOPUS, citatnu bazu koja pripada izdavačkoj kući ELSEVIER.

Više informacija na https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=BIH